ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Ełku
Nr aktu prawnego
403.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zasad rachunkowości projektu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020”.
Nr aktu prawnego
402.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
401.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania
Nr aktu prawnego
XV.145.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk– osiedle Jeziorna”, zwanej „Ełk- Jeziorna IV”
Nr aktu prawnego
XV.144.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV.143.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XV.142.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XV.141.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XV.140.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
400.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji