ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-12-04
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne.
Nr aktu prawnego
647.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
646.2020
Status
Zmieniony
Lp: 63
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
645.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
644.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-12-03
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
643.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ustanowienia na czas nieoznaczony odpłatnej służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
642.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ustanowienia na czas nieoznaczony odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu
Nr aktu prawnego
641.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
640.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie nagród w dziedzinie kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
639.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
otwartego konkursu ofert na realizację priorytetowych zadań samorządu miasta Ełku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy w roku 2021
Nr aktu prawnego
638.2020
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji