ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-03-28 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1445.2018 Obowiązujący
52 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie podziału Miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XLIII.436.18 Obowiązujący
53 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku. XLIII.435.18 Obowiązujący
54 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok 2018. XLIII.434.18 Obowiązujący
55 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych. XLIII.433.18 Obowiązujący
56 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół), przedszkolach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela. XLIII.432.18 Obowiązujący
57 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Strefowa” XLIII.431.18 Obowiązujący
58 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie nadania nazwy rondu XLIII.430.18 Obowiązujący
59 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy XLIII.429.18 Obowiązujący
60 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. XLIII.428.18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu