ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-05-29 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2018 rok. 1496.2018 Obowiązujący
52 2018-05-29 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1495.2018 Obowiązujący
53 2018-05-28 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2018 rok. 1494.2018 Obowiązujący
54 2018-05-23 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1493.2018 Obowiązujący
55 2018-05-23 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2018 rok. 1492.2018 Obowiązujący
56 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie trzech okręgów wyborczych, na obszarze miasta Ełku w wyborach do Rady Powiatu Ełckiego. XLV.452.18 Obowiązujący
57 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości. XLV.451.18 Obowiązujący
58 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ełckiego Centrum Kultury XLV.450.18 Obowiązujący
59 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Szafera” XLV.449.18 Obowiązujący
60 2018-05-29 2014-2018 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół), przedszkolach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela. XLV.448.18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu