ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-08-21 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury fizycznej. 1219.2017 Obowiązujący
52 2017-08-29 2014-2018 uchwały w sprawie Konkursu pn. "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk" XXXV.353.17 Obowiązujący
53 2017-08-29 2014-2018 uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska” XXXV.352.17 Obowiązujący
54 2017-08-29 2014-2018 uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk - osiedle Jeziorna III" XXXV.351.17 Obowiązujący
55 2017-08-29 2014-2018 uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. XXXV.350.17 Obowiązujący
56 2017-08-29 2014-2018 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe XXXV.349.17 Obowiązujący
57 2017-08-29 2014-2018 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku XXXV.348.17 Obowiązujący
58 2017-08-29 2014-2018 uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXXV.347.17 Obowiązujący
59 2017-08-29 2014-2018 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku XXXV.346.17 Obowiązujący
60 2017-08-29 2014-2018 uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017 – 2018 XXXV.345.17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu