ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2019-03-13 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz norm zużycia paliwa dla pojazdów służbowych będących własnością Urzędu Miasta Ełku. 114.2019 Obowiązujący
52 2019-03-12 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok. 113.2019 Obowiązujący
53 2019-03-07 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania zespołu ds. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych na rok 2019 oraz określenia zasad i trybu jego działania. 112.2019 Obowiązujący
54 2019-03-07 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2019 rok. 111.2019 Obowiązujący
55 2019-03-07 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 110.2019 Obowiązujący
56 2019-03-04 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ełku. 109.2019 Zmieniony
57 2019-03-04 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dot. określenia funkcji dla budynku przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku. 108.2019 Obowiązujący
58 2019-03-01 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania składu oraz regulaminu pracy komisji opiniującej wnioski o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Ełku z budżetu Gminy Miasta Ełku na 2019 r. w sprawie podziału kompetencji i obowiązków przy realizacji projektu Gminy Miasta Ełk pn. „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. 107.2019 Obowiązujący
59 2019-02-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania składu oraz regulaminu pracy komisji opiniującej wnioski o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Ełku z budżetu Gminy Miasta Ełku na 2019 r. 106.2019 Obowiązujący
60 2019-02-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 105.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu