ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
Nr aktu prawnego
XXV.244.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
XXV.243.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021– 2034
Nr aktu prawnego
XXV.242.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXV.241.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020– 2034
Nr aktu prawnego
XXV.240.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXV.239.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku z zakresu zdrowia publicznego w roku 2021
Nr aktu prawnego
657.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2021
Nr aktu prawnego
656.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Nr aktu prawnego
655.2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-12-08
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania „Sojuszu dla Rodziny” przy Prezydencie Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
654.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji