ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-09-07 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania samorządu miasta Ełku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Ełku na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym” wybranego w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok. 1229.2017 Obowiązujący
42 2017-09-04 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie: opracowania materiałów dotyczących budżetu, zmiany wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej miasta Ełku na 2018 rok. 1228.2017 Obowiązujący
43 2017-09-01 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1227.2017 Obowiązujący
44 2017-09-01 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania samorządu miasta Ełku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: "Organizacja wydarzeń kulturalnych w Ełku o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym" wybranego w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok. 1226.2017 Obowiązujący
45 2017-08-30 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku. 1225.2017 Obowiązujący
46 2017-08-29 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych i ogłoszenia wykazu. 1224.2017 Obowiązujący
47 2017-08-29 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ełku za I półrocze 2017 roku. 1223.2017 Obowiązujący
48 2017-08-29 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku. 1222.2017 Obowiązujący
49 2017-08-28 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu 1221.2017 Obowiązujący
50 2017-08-22 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie aktualizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. 1220.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu