ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-12-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2020 – 2022 oraz koordynującego działania i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych na terenie miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
385.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
384.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
383.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
382.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
381.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku z zakresu polityki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2020
Nr aktu prawnego
380.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Ełku oraz określenia wyjątków od systemu podstawowego.
Nr aktu prawnego
379.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagrody w dziedzinie kultury fizycznej.
Nr aktu prawnego
378.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
377.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2020.
Nr aktu prawnego
376.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji