ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-04-06 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz ustanowienia na czas nieoznaczony odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu. 1455.2018 Obowiązujący
42 2018-04-05 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektów uchwał Rady Miasta Ełku wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 1454.2018 Obowiązujący
43 2018-04-05 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej oceniającej wnioski o przyznanie stypendium uczniom uczącym się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk oraz ustalenie trybu pracy i zadań Komisji Stypendialnej. 1453.2018 Obowiązujący
44 2018-04-04 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1452.2018 Obowiązujący
45 2018-04-04 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o charakterze socjalnym. 1451.2018 Obowiązujący
46 2018-04-04 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku. 1450.2018 Zmieniony
47 2018-04-04 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu w Urzędzie Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. 1449.2018 Obowiązujący
48 2018-03-30 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie podziału kompetencji i obowiązków przy realizacji projektu Miasta Ełk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. 1448.2018 Obowiązujący
49 2018-03-30 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 i powołania zespołu projektowego. 1447.2018 Obowiązujący
50 2018-03-28 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2017 rok. 1446.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu