ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
uruchomienia konsultacji społecznych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Nr aktu prawnego
663.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-12-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Ełk
Nr aktu prawnego
662.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
661.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
wniesienia wkładu niepieniężnego do „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
660.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek w Ełku typu A, B, C, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną.
Nr aktu prawnego
659.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-12-10
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania Komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
658.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Nr aktu prawnego
XXV.248.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Jeziorna IV”
Nr aktu prawnego
XXV.247.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2021- 2025.
Nr aktu prawnego
XXV.246.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
Nr aktu prawnego
XXV.245.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji