ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-08-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2019 rok
Nr aktu prawnego
570.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-08-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6
Nr aktu prawnego
569.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-08-13
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu w Urzędzie Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
Nr aktu prawnego
568.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-08-11
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
567.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w celu wyznaczenia aglomeracji Ełk
Nr aktu prawnego
XX.195.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XX.194.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uznania za zasługującą na uwzględnienie petycję wniesioną w imieniu mieszkańców miasta Ełku przez Pana Leszka Nicowskiego
Nr aktu prawnego
XX.193.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kościuszki”
Nr aktu prawnego
XX.192.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
Nr aktu prawnego
XX.191.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Nr aktu prawnego
XX.190.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji