ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-09-18 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. 1238.2017 Obowiązujący
32 2017-09-15 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia szczegółowej procedury zlecania realizacji zadań samorządu miasta Ełku w roku 2017. 1237.2017 Obowiązujący
33 2017-09-14 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu. 1236.2017 Obowiązujący
34 2017-09-14 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych. 1235.2017 Obowiązujący
35 2017-09-13 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie: zmiany zarządzenie nr 1228.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 4 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów dotyczących budżetu, zmiany wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej miasta Ełku na 2018 rok. 1234.2017 Obowiązujący
36 2017-08-29 2014-2018 uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 XXXVI.354.17 Obowiązujący
37 2017-09-11 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 r. 1233.2017 Obowiązujący
38 2017-09-08 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu. 1232.2017 Obowiązujący
39 2017-09-08 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wstrzymania stypendium przyznanego w dziedzinie kultury fizycznej 1231.2017 Obowiązujący
40 2017-09-08 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wyznaczenie dodatkowego terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury fizycznej. 1230.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu