ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
673.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przyznania nagród w dziedzinie kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
672.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmiany zarządzenia nr 638.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację priorytetowych zadań samorządu miasta Ełku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy w roku 2021
Nr aktu prawnego
671.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2021 rok
Nr aktu prawnego
670.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2021 rok
Nr aktu prawnego
669.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
668.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
667.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
666.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
uruchomienia konsultacji społecznych projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Ełku na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
665.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania Konwentu Seniorów przy Prezydencie Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
664.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji