ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-08-28 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części opłaty przy przekształceniu prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości XLIX.477.18 Obowiązujący
22 2018-08-28 2014-2018 uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miasta Ełku XLIX.476.18 Obowiązujący
23 2018-08-28 2014-2018 uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ełku XLIX.475.18 Obowiązujący
24 2018-08-28 2014-2018 uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Ełku XLIX.474.18 Obowiązujący
25 2018-08-28 2014-2018 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży pomieszczenia, które nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym. XLIX.473.18 Obowiązujący
26 2018-08-28 2014-2018 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży pomieszczenia, które nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym. XLIX.472.18 Obowiązujący
27 2018-08-23 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. 1571.2018 Obowiązujący
28 2018-08-23 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu w Urzędzie Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. 1570.2018 Obowiązujący
29 2018-08-23 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2018 rok. 1569.2018 Obowiązujący
30 2018-08-23 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2018 rok. 1568.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu