ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XXI.203.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych mieszkańców Ełku
Nr aktu prawnego
XXI.202.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XXI.201.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXI.200.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020– 2034
Nr aktu prawnego
XXI.199.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
XXI.198.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia
Nr aktu prawnego
XXI.197.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXI.196.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-08-20
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wykazu osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Ełku (druga zmiana w roku 2020 i druga do niniejszego zarządzenia)
Nr aktu prawnego
572.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-08-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
Nr aktu prawnego
571.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji