ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-04-01 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu. 132.2019 Obowiązujący
22 2019-04-01 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zasad i trybu przyznawania grantów na realizację projektów edukacyjnych „Nasze Pasje” w 2019 roku w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk. 131.2019 Obowiązujący
23 2019-03-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu. 130.2019 Obowiązujący
24 2019-03-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ełku. 129.2019 Obowiązujący
25 2019-03-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 128.2019 Obowiązujący
26 2019-03-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2019 rok. 127.2019 Obowiązujący
27 2019-03-22 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2018 rok. 126.2019 Obowiązujący
28 2019-03-19 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie określenia umundurowania przysługującego strażnikom Straży Miejskiej w Ełku. 125.2019 Obowiązujący
29 2019-03-19 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku. 124.2019 Obowiązujący
30 2019-03-27 2018-2023 Rada Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2019 roku. V.53.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu