ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk– osiedle Jeziorna”, zwanej „Ełk- Jeziorna IV”
Nr aktu prawnego
XV.144.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV.143.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XV.142.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XV.141.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XV.140.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
400.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych użytkowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
399.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
398.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2020 roku”.
Nr aktu prawnego
397.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz norm zużycia paliwa dla pojazdów służbowych będących własnością Urzędu Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
396.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji