ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej na potrzeby przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta Ełku w 2020 r.
Nr aktu prawnego
683.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2021 rok
Nr aktu prawnego
682.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmian w budżecie Miasta Ełku na 2020r.
Nr aktu prawnego
681.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2021 rok
Nr aktu prawnego
680.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
wniesienia wkładu niepieniężnego do „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
679.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
678.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku.
Nr aktu prawnego
677.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-12-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy
Nr aktu prawnego
676.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-12-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmian w budżecie Miasta Ełku na 2020r.
Nr aktu prawnego
675.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
674.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji