ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1 lutego 2019 r. znak: MK-K.6220.2.2018 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego kompozytowych płyt akrylowych, planowanego na działkach nr: 2771/8, 2771/9 i 2771/10 obręb 02 Ełk, Miasto Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-11 14:15:52 przez Maria Ostrowska

Akapit nr - brak tytułu

Ełk, dnia 11 lutego 2019 r.
MK-K.6220.2.2018.RG
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1 lutego 2019 r. znak: MK-K.6220.2.2018 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego kompozytowych płyt akrylowych, planowanego na działkach nr: 2771/8, 2771/9 i 2771/10 obręb 02 Ełk, Miasto Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie.
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią i uzgodnieniem: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, opinią Dyrektora RZGW w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Marsz.J.Piłsudskiego 4, pokój nr 247, w godzinach 8:00 – 15:30.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 11 lutego 2019 r. na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełk: http://bip.elk.warmia.mazury.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełk.
 
 
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
Mirosław Hołubowicz
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu