ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku znak: MK-K.6220.11.2017 z dnia 12 stycznia 2018 r. informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11 stycznia 2018 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii galwanizowania elektrolitycznego cylindrów drukarskich w Impress Decor Polska Sp. z o.o. w Ełku.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-12 14:41:03 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-12 14:42:26 przez Maria Ostrowska

Akapit nr - brak tytułu

Ełk, dnia 12 stycznia 2018 r.
MK-K.6220.11.2017
 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
 
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11 stycznia 2018 r. znak: MK-K.6220.11.2017 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii galwanizowania elektrolitycznego cylindrów drukarskich w Impress Decor Polska Sp. z o.o. w Ełku.
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Marsz.J.Piłsudskiego 4, pokój nr 247, w godzinach urzędowania.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 12 stycznia 2018 r. na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełk: http://bip.elk.warmia.mazury.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełk.
 
 
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
Artur Urbański
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu