ˆ

Inne ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku znak: MK-K.6220.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT41282 Ełk Os. Kochanowskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami teletechnicznymi, na działce nr ewid. 3854/3 obręb Ełk 3, ul. Kilińskiego w Ełku, na wniosek Polkomtel Spółka z o.o. ul.Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Katarzynę Banachowską.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-05 14:57:27 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-05 14:59:39 przez Maria Ostrowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 5 stycznia 2018 r.
MK-K.6220.1.2018
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 1257),
 
zawiadamiam
 
że w dniu 27 grudnia 2017 r. wpłynął wniosek spółki Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Banachowską Atem-Polska Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT41282 Ełk Os. Kochanowskiego 2 wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami teletechnicznymi.
Lokalizacja: działka nr ewid. 3854/3 obręb Ełk 3, ul.Kilińskiego w Ełku.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości w dniu 5 stycznia 2018 r. na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Ełk: http://bip.elk.warmia.mazury.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełk.
Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 247 w godzinach 8.00 – 15.00, a także składać uwagi i wnioski w sprawie.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
Artur Urbański
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Pełnomocnik – Katarzyna Banachowska
    Atem-Polska Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 Kpa.)
3. a / a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Ostrowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Gorczyca Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 14:57:27
Wprowadził informację do BIP: Maria Ostrowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 14:59:39
Osoba, która zmieniła informację: Maria Ostrowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 14:59:39
Artykuł był wyświetlony: 186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu