ˆ

Inne ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku informujące, iż w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Wojska Polskiego w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Kościuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, w dniu 29.12.2017 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia, jak również informujące o zgromadzeniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-02 13:02:47 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-02 13:04:02 przez Maria Ostrowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 2 stycznia 2018 r.
MK-K.6220.15.2016
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
 
Prezydent Miasta Ełku
zawiadamia
 
iż w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Wojska Polskiego w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Kościuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, w dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynęło do tut. organu postanowienie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4242.74.2017.AZ.6 z dnia 29 grudnia 2017 r. uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o otrzymaniu ww. uzgodnienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się w dniu 2 stycznia 2018 r. do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Ełk: http://bip.elk.warmia.mazury.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełk.
Ponadto zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy. Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentację sprawy oraz, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do 23 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 247 w godzinach 8.00 – 15.00.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca ww. postępowanie.
 
 
 
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
Artur Urbański
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca – Zespół Inwestycji Sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul.Marsz.J.Piłsudskiego 2
2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 Kpa.)
3. a / a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Ostrowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Gorczyca Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 13:02:47
Wprowadził informację do BIP: Maria Ostrowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 13:04:02
Osoba, która zmieniła informację: Maria Ostrowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 13:04:02
Artykuł był wyświetlony: 204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu