ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Ełk – Kościuszki

Informacja ogłoszona dnia 2020-05-21 13:18:10 przez Aneta Brylowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PG-PP. 6721.7.2019.AB                                                                                                                         
Ełk, 22 maja 2020 roku
OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Kościuszki”
 
                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) i uchwały nr VII.67.2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ełk – Brama Mazur II, zwanego „Ełk – Kościuszki”,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kościuszki”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
               Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 15.00, pokoje 232 i 233. Informacje udzielane są także telefonicznie i mailowo: tel. 87 7326259, e-mail: .
W siedzibie Urzędu Miasta Ełku można też zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem środków ostrożności, zgodnych z przepisami odrębnymi, dotyczącymi panującego obecnie stanu epidemii wirusa COVID-19.
               Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ełku.
                Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie do Prezydenta Miasta Ełku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2020 roku.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),                                                                
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570),
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Z up. Prezydenta
 
Zastępca Prezydenta Miasta Ełku
Mirosław Hołubowicz                                

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Brylowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-21 12:59:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Brylowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-21 13:18:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Brylowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-01 08:34:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony