ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na wydruk map w ramach projektu "Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno".

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-04 12:53:23 przez Magdalena Klimowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert na wydruk map w ramach projektu "Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno".
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Zapytanie ofertowe prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.) oraz na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 29.03.2018r. dla trzeciego naboru.
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty:
 1. Wydruk map w ramach projektu "Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno" o następujących parametrach technicznych:
 1. Mapa w formacie A2 (po złożeniu 14 cm x 14 cm);
 2. Gramatura papieru: 100 g.;
 3. Druk: 4+4; full color;
 4. Nakład: 500 PL, 500 LT, 500 EN;
 1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego projekty graficzne mapy w języku polskim, angielskim, litewskim;
 2. Wykonawca, w razie konieczności powinien dostosować pliki do druku. Przed drukiem należy wysłać pliki do akceptacji Zamawiającego;
 3. Wykonawca dostarczy mapy do siedziby Zamawiającego i miejsca wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie miasta Ełku;
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do rozładunku paczek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i podmiot wskazany przez Zamawiającego do odbioru zamówienia;
 5. Dostarczenie map zostanie potwierdzone poprzez podpisanie, przez Wykonawcę oraz osobę dokonującą odbioru dostawy, Protokołów Odbioru Dostawy map. Prawidłowość realizacji całego zamówienia zostanie potwierdzona podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy. Protokół ten będzie podstawą do rozliczenia realizacji umowy i wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 6. W ofercie proszę podać termin realizacji usługi (ile dni) od momentu uzyskania akceptacji plików do druku.
III. Termin świadczenia usługi:
Do 14.04.2020 r.
IV. Sposób wyboru oferty:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto. 
 2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta. Następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
 4. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
V. Termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 17 lutego 2020 r. do godz. 16.00, osobiście lub drogą pocztową (w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta na wydruk map w ramach projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno" Interreg V-A Litwa – Polska”.
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym podpisana czytelnie przez Oferenta.
VI. Osoba do kontaktu:
Emilia Pachucka, tel. 87 732 61 21, email:
Iga Arciszewska, tel. 87 732 61 23, email:
 
                                                                                                                                               Zastępca Prezydenta Miasta Ełku
                                                                                                                                                               Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia pachucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-04 12:49:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Klimowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-04 12:53:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Klimowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-06 08:43:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony