ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczestników FAM TRIPS (2 osoby) w ramach projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020, Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-10 10:40:07 przez Magdalena Klimowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ełk, 10 czerwca 2019 r.
SR.042.5.5.2019.EP
Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczestników FAM TRIPS (2 osoby) w ramach projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020, Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.
Zapytanie ofertowe prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.) oraz na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 29.03.2018r. dla trzeciego naboru.
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19 – 300 Ełk
II. Przedmiotem zamówienia są:
 1. Zakwaterowanie 2 uczestników FAM trips w Ełku w dniach 11-13 lipca 2019 r. w pokojach jednoosobowych  (z łazienkami w pokoju, wyposażone w telewizory, suszarki,  ręczniki) podczas dwóch nocy 11-13 lipca 2019 r.;
hotel/pensjonat/ośrodek powinien znajdować się na terenie miasta Ełku,
zakwaterowanie w dniu 11 lipca 2019 w godzinach popołudniowych, wykwaterowanie w dniu
13 lipca 2019 w godzinach porannych, godziny zameldowania i wymeldowania Zamawiający ustali z Wykonawcą bezpośrednio przed realizacją usługi;
 1. Wyżywienie w miejscu zakwaterowania dla uczestników wspomnianych w pkt. 1. Wyżywienie podczas obejmuje dla jednej osoby: 1 lunch, 2 kolacje, 2 śniadania.
 • 11 lipca 2019 r. (czwartek): kolacja minimum: danie ciepłe, wędlina, ser, ciepłe napoje (kawa, herbata do wyboru z dodatkami cukier, cytryna, mleko, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb np. potraw wegańskich, diety bezglutenowej, etc),
 • 12 lipca 2019 (piątek): pełnowartościowe śniadanie w formie stołu szwedzkiego (wraz z napojami zimnymi i ciepłymi),
 •  lunch (zupa, drugie danie, deser, woda, kawa, herbata),
 • kolacja minimum: danie ciepłe, wędlina, ser, ciepłe napoje (kawa, herbata do wyboru z dodatkami cukier, cytryna, mleko, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb np. potraw wegańskich, diety bezglutenowej, etc),
 • 13 lipca 2019 r. (sobota): pełnowartościowe śniadanie w formie stołu szwedzkiego (wraz z napojami zimnymi i ciepłymi),
Wykonawca zapewni obsługę oraz sprzęt niezbędny do serwowania posiłków, godziny serwowania śniadania Zamawiający ustali z Wykonawcą bezpośrednio przed realizacja usługi.
Pozostałe szczegóły dotyczące zamówienia będą ustalane wraz z wyłonionym Wykonawcą, a Gminą Miastem Ełk, będącym Zamawiającym.
III. Termin świadczenia usługi:
11-13 lipca 2019 r.
IV. Sposób wyboru oferty
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie
V. Termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do 21 czerwca 2019r. do godziny 15:30, osobiście lub drogą pocztową (w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta – zakwaterowanie i wyżywienie 2 osób biorących udział w FAM trips (LT-PL-3R-234).
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym podpisana czytelnie przez Oferenta.
VI. Osoba do kontaktu
Emilia Pachucka, 87 732 61 21,
 VII. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
                                                                                                                                                                   Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                               Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-06-10
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2019-06-10 10:37:51
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2019-06-10 10:40:07
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2019-06-10 10:40:07
Artykuł był wyświetlony: 96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu