ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi przewodnickiej dla uczestników FAM trips w Ełku (2 osoby-bloggerzy, dziennikarze z Litwy) w dniu 12.07.2019 (piątek) w ramach projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020.

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-10 10:33:56 przez Magdalena Klimowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ełk, 10 czerwca 2019 r.
SR.042.5.5.2019.EP
 
Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi przewodnickiej dla uczestników FAM trips
w Ełku (2 osoby-bloggerzy, dziennikarze z Litwy) w dniu 12.07.2019 (piątek) w ramach projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020.
Zapytanie ofertowe prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.) oraz na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 29.03.2018r. dla trzeciego naboru.
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19 – 300 Ełk
II. Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa przewodnicka dla uczestników FAM trips w Ełku (2 osoby- bloggerzy, dziennikarze
z Litwy) w dniu 12.07.2019 (piątek) podczas trzygodzinnej wycieczki po Ełku. Obsługę przewodnicką powinien zapewnić przewodnik turystyczny, posiadający odpowiednio udokumentowane przygotowanie do realizacji wyżej opisanego zadania lub wykazać referencje od dwóch podmiotów, dla których została wykonana usługa przewodnika wycieczki w ciągu ostatnich 3 lat.
W celu obsługi grupy poszukujemy osoby ze znajomością języka angielskiego lub litewskiego.
Godziny świadczenia usługi Zamawiający ustali z Wykonawcą bezpośrednio przed realizacją usługi.
Pozostałe szczegóły dotyczące zamówienia będą ustalane wraz z wyłonionym Wykonawcą, a Gminą Miastem Ełk, będącym Zamawiającym.
III. Termin świadczenia usługi:
12 lipca 2019 r. (piątek)
IV. Sposób wyboru oferty
  1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
  2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
  4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
  5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie
V. Termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do 21 czerwca 2019r. do godziny 15:30, osobiście lub drogą pocztową (w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta – usługa przewodnicka podczas FAM trips w Ełku (LT-PL-3R-234).
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym podpisana czytelnie przez Oferenta.
VI. Osoba do kontaktu
Emilia Pachucka, 87 732 61 21,
 VII. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
                                                                                                                                                                              Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                         Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-06-10
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2019-06-10 10:28:12
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2019-06-10 10:33:56
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2019-06-10 10:34:35
Artykuł był wyświetlony: 66 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu