ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług zakwaterowania, wyżywienia, organizacji zajęć integracyjnych podczas 5 dniowego obozu „Zielonej Szkoły” dla 60 uczestników z 6 opiekunami z Polski i Litwy w ramach projektu pn. „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-12 09:09:50 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-12 09:24:26 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 12 czerwca 2018 r.
 
SR.042.1.2018
 
Zaproszenie do składania ofert na  świadczenie usług zakwaterowania, wyżywienia, organizacji zajęć integracyjnych podczas 5 dniowego obozu „Zielonej Szkoły” dla 60 uczestników z 6 opiekunami z Polski i Litwy w ramach projektu pn. „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 10 marca 2017 r. dla drugiego naboru oraz Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.). 
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty:
Pakiet usług dla 60 uczestników oraz 6 opiekunów „Zielonej Szkoły” obejmuje:
 • Zakwaterowanie i wyżywienie: 60 dzieci (30 dzieci z Ełku, 30 dzieci z Alytusa) , 6 opiekunów (3 opiekunów z Ełku, 3 opiekunów  z Alytusa).
 • Wykonanie przedmiotu zamówienia ma się odbyć poza granicami miasta Ełk, w promieniu do 40 km od Ełku.
 • Zakwaterowanie: max 4-5 osobowe pokoje w jednym budynku obiekcie (ośrodek lub pensjonat, lub hotel).
 • Dostęp do bazy sportowej.
 • Wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja).
- 3 posiłki dziennie z napojami: śniadania i kolacje w formie bufetu (szwedzki stół), obiad podawany przy stoliku (obiad dwu daniowy: zupa i drugie danie). Pierwszy posiłek obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę.
- Nieograniczony dostęp do wody pitnej.
- Posiłki powinny spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywienia.
 • Wykonawca w trakcie trwania obozu zorganizuje co najmniej 2 ogniska (z pieczeniem kiełbasy, pieczywem i napojami, zamiast kolacji) oraz wieczory z programem animacyjnym w miejscu zakwaterowania.
 • Wykonawca zapewni 1 spływ kajakowy z zabezpieczeniem ratowniczym.
 • Wykonawca zapewni dodatkowo 1 wędrówkę pieszą, podczas której zorganizuje grę terenową.
 • Wykonawca zorganizuje zajęcia taneczne/karaoke/kurs tańca (co najmniej 3 razy w trakcie trwania obozu) w miejscu zakwaterowania.
UWAGA: W przypadku zmiennych warunków pogodowych Zamawiający zastrzega sobie zmianę zajęć rekreacyjnych.
III. Termin i miejsce wykonania usługi:
1-5 lipca 2018 r.
Miejsce wykonania przedmiotu umowy: O dokładnej godzinie rozpoczęcia i miejscu realizacji zadania Zamawiający będzie informował nie później niż na 5 dni przed przedsięwzięciem. Miejsce „Zielonej Szkoły” będzie znajdowało się poza granicami miasta Ełk, w promieniu do 40 km od Ełku.
IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 19 czerwca 2018 r., do godziny 15:30 osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem Oferta na  świadczenie usług zakwaterowania, wyżywienia, organizacji zajęć integracyjnych podczas 5 dniowego obozu „Zielonej Szkoły” dla 60 uczestników z 6 opiekunami w ramach projektu pn. „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto ogółem. 
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania treści ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu:
Emilia Pachucka, tel. 87 73 26 121, e-mail:
VIII. Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 -  Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu ze środków Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                 Zastępca Prezydenta Miasta Ełku
                                                                                                                                                                                  Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Pachucka Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 09:07:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 09:09:50
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 09:24:26
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 08:46:56
Artykuł był wyświetlony: 207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu