ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie oraz opublikowanie artykułu promującego projekt pn. „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-28 11:09:52 przez Magdalena Klimowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ełk, dnia 28 maja 2018 r.
SR. 042.2.2.2018
 
Zaproszenie
do składania oferty na opracowanie oraz opublikowanie artykułu promującego projekt
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 10 marca 2017 r. dla drugiego naboru oraz Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.).
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty:
Opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu promującego projekt pn. „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.
a) rozmiar artykułu: 1/2 strony,
b) numer strony: 4 lub 5 strona redakcyjna
c) elementy oraz informacje, które powinien zawierać artykuł:
  • logo Unii Europejskiej (flaga);
  • logo Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska;
  • napis: Unia Europejska;
  • napis: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
  • logo Ełku lub herb Miasta Ełku z podpisem Miasto Ełk;
  • opis projektu;
  • zdjęcie.
d) kolorowe zdjęcia oraz loga;
e) zasięg artykułu: lokalny - obejmujący powiat ełcki;
f) layout artykułu (ostateczna wersja artykułu) musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego do
20 czerwca 2018 r.
Artykuł powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi, które dostępne są na stronie www.lietuva-polska.eu  
III. Termin publikacji: od daty podpisania umowy do 22 czerwca 2018 r.
IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 5 czerwca 2018 do godz. 15.30 osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem: Opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu promującego projekt „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto. 
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem, następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą.  Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu:
Osoba do kontaktu: Emilia Pachucka, tel. 87 732 61 21,
 
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu ze środków Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
 
                                                                                                                     Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                       Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Pachucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Pachucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-28 11:06:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Klimowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-28 11:09:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Klimowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-12 10:54:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony