ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na organizację cateringu dla 40 uczestników szkolenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku dla nauczycieli i pracowników socjalnych w dniach 23-24 maja 2018 w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-16 10:24:34 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-16 10:27:36 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 16 kwietnia 2018 r.
 
SR.042.1.6.2018.EP
 
Zaproszenie do składania ofert
na organizację cateringu dla 40 uczestników szkolenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku dla nauczycieli i pracowników socjalnych  w dniach 23-24 maja 2018 w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 10 marca 2017 r. dla drugiego naboru.
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty:
a) Wykonawca przygotuje i zapewni dowóz cateringu (łącznie 2 razy) dla 40 osób podczas szkolenia
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku dla nauczycieli i pracowników socjalnych  w dniach 23-24 maja 2018 w ramach projektu Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa" realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.
b) obiad w formie stołu szwedzkiego 23.05.2017 składać się będzie z:
- ciepłej zupy – min. dwa rodzaje każdego dnia do wyboru;
- ciepłego drugiego dania  (np. ryba, mięso);
- sałatki/surówki min. dwa rodzaje każdego dnia do wyboru;
- z ziemniakami (opiekane lub z wody, lub frytki itp.);
- kompotu, soku i wody;
c) obiad w formie stołu szwedzkiego 24.05.2017 składać się będzie z:
- ciepłej zupy – min. dwa rodzaje każdego dnia do wyboru;
- ciepłego drugiego dania  (np. ryba, mięso);
- sałatki/surówki min. dwa rodzaje każdego dnia do wyboru;
- z ziemniakami (opiekane lub z wody, lub frytki itp.);
- dodatkowo też jedno ciepłe danie regionalne kartacze, pierogi lub inne;
- kompotu, soku i wody;
d) serwis kawowy w ciągu każdego dnia szkolenia 23-24 maja 2018 r. (zgodnie z ustalonym harmonogramem) obejmujący: kawę, herbatę, cytrynę, cukier, mleko, wodę gazowaną i niegazowaną, ciastka, ciasto co najmniej trzy rodzaje;
e) zróżnicowane dania każdego dnia inne;
f) Zamawiający zapewni stoły, adekwatnie do koniecznej  ilości  stołów  Wykonawca  zobowiązuje się do zapewnienia obrusów materiałowych, wykonawca jest zobowiązany do codziennej wymiany obrusów po zakończeniu przedsięwzięcia,
g) Wykonawca zapewni jednolitą zastawę stołową w postaci talerzy, talerzyków, sztućców, szklaneczek na zimne napoje, filiżanek, tac, pater, cukiernic, dzbanków, naczyń na cytrynę, mleko etc. oraz  podgrzewaczy na wodę, serwetek, koszyczków lub innych pojemników na brudne sztućce, koszy  na śmieci itp.,
h) menu może ulec modyfikacji zarówno na wniosek Zamawiającego jak i Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody obu stron;
i) zapewnione zostanie bieżące sprzątanie i uporządkowanie pomieszczenia w trakcie i po zakończeniu danego spotkania;
j) godziny cateringu Zamawiający ustali z Wykonawcą bezpośrednio przed realizacją usługi;
III. Termin wykonania usługi:
23-24 maja 2018 r.
IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 25 kwietnia 2018 r., do godziny 15:30 osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta na organizację cateringu dla 40 uczestników szkolenia - nauczycieli i pracowników socjalnych
w dniach 23-24 maja 2018 w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska”.
 
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto ogółem. 
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania treści ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu:
Emilia Pachucka, tel. 87 73 26 121, e-mail:
 
 
                                                                                                                                                              ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                                           MIASTA
                                                                                                                                                                       Artur Urbański     

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Pachucka Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 10:22:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 10:24:34
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 10:27:36
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 12:31:59
Artykuł był wyświetlony: 195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu