ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych oraz wykonanie naklejek informacyjnych na sprzęt zakupiony w ramach projektu.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-09 15:22:38 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-09 15:27:53 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 9 kwietnia 2018 roku
SR.042.12.2.2016
                                  
 
Zaproszenie do składania oferty na opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych
oraz wykonanie naklejek informacyjnych na sprzęt zakupiony w ramach projektu.:
„Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby
Muzeum Historycznego w Ełku – etap I”
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579  póżn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.)
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty
1. Opracowanie, wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 1. Rozmiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość),
 2. materiał – dibond koloru białego – 3-6 mm, oprawa - rama stalowa w kolorze srebrnym, nadruk kolorowy bezpośredni UV, tablica wolnostojąca na dwóch  słupkach stalowych ocynkowanych okrągłych co najmniej Ø60 mm koloru srebrnego, konstrukcja nośna zabezpieczona materiałem antykorozyjnym. Ilość – 2 szt. (zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie EKW w Ełku)
 3. Informacje, które powinny zawierać tablice:
 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
e)  Tło tablicy w kolorze białym, czcionka z serii Ubuntu.
 
Do wykonania tablic powinien być zastosowany trwały materiał (co najmniej 5 lat).
2. Opracowanie i wykonanie naklejek informacyjnych na sprzęt zakupiony w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
a) rozmiar naklejki informacyjnej: 2,5 cm (wysokość) x 15 cm (szerokość).
b) materiał – naklejki muszą być wykonane na białej folii odpornej na warunki atmosferyczne (woda, promieniowanie UV, mróz, wysoka temperatura). Materiał ma posiadać wysokiej jakości trwały nadruk, który umożliwiać będzie zastosowanie naklejek na zewnątrz.
c) naklejki muszą być wykonane w technologii utrudniającej odklejenie (mocny klej) z powierzchni metalowych.
d) ilość – 100 szt.
e) informacje, które powinny zawierać naklejki informacyjna:
 • znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu (w tym przypadku Program Operacyjny);
 • znak barw Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
 • oficjalne logo promocyjne województwa (symbol WARMIA-MAZURY wraz z hasłem reklamowym „Zdrowe życie, czysty zysk”);
 • flaga Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
g) tło naklejek w kolorze białym, czcionka z serii Ubuntu.
h) trwałość materiałów wykonana, na co najmniej 5 lat.
 
Wzór ciągu znaków do umieszczenia na naklejkach informacyjnych
 
Tablice pamiątkowe i naklejki informacyjne powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury, które dostępne są na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
W tym przypadku proszę zapoznać się z zasadami dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.
III. Czas realizacji
 do 27 kwietnia 2018 roku.
 
IV. Oferta złożona na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) powinna zawierać:
      Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do dnia 17 kwietnia b.r. do godz. 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie i wykonanie naklejek dla projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I”.
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu.
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
 
                                                                                                       PREZYDENT MIASTA
                                                                                                       Tomasz Andrukiewicz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: A. Wielgat Data wytworzenia informacji: 2018-04-09 15:19:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Wielgat Data wprowadzenia do BIP 2018-04-09 15:22:38
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-09 15:27:53
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 09:50:40
Artykuł był wyświetlony: 256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu