ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego z języka polskiego na litewski i litewskiego na polski podczas 2-dniowego szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-06 13:33:31 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-06 13:35:19 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 5 kwietnia 2018 r.
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego z języka polskiego na litewski i litewskiego na polski podczas 2-dniowego szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
 
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 10 marca 2017 r. dla drugiego naboru.
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty:
1) Świadczenie usługi tłumaczenia ustnego z języka polskiego na litewski i litewskiego na polski podczas
2-dniowego szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska
2) Tłumaczenie na bieżąco, bez wcześniej przygotowanego tekstu z języka polskiego na litewski
i litewskiego na polski podczas 2-dniowego szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
3) Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku.
4) Dojazd do miejsca wykonania przedmiotu umowy w zakresie Wykonawcy.
5) Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy noclegu oraz wyżywienia.
6) Wymogi dotyczące Tłumacza:
  1. czas pracy Tłumacza liczy się od chwili rozpoczęcia spotkania do faktycznego zakończenia spotkania. W szczególnych okolicznościach czas pracy Tłumaczy może się przedłużyć ze względu na faktyczny czas trwania spotkania, wykraczający poza pierwotne szacunki określone w zleceniu. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania usługi tłumaczenia ustnego aż do zakończenia spotkania. Czas trwania szkolenia do 5 godzin (1 godzina=60 min)  każdego dnia szkoleniowego.
  2. Wykonawca zobowiązuje się, że ustne będą wykonywane przez tłumaczy mających doświadczenie tłumaczeniach, terminowo, ze starannością, na warunkach określonych w Umowie;
  3. Tłumacz ma obowiązek stawić się w stroju formalnym w ustalonym miejscu przez Zamawiającego najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania, w celu uzgodnienia szczegółów.
III. Termin wykonania usługi:
23-24 maja 2018 r.
IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 16 kwietnia 2018 r., do godziny 15:30 osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego z języka polskiego na litewski i litewskiego na polski podczas 2-dniowego szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto ogółem. 
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania treści ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu:
Emilia Pachucka, tel. 87 73 26 121, e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Pachucka Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 13:31:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-06 13:33:31
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 13:35:19
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 11:33:34
Artykuł był wyświetlony: 204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu