ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie oraz opublikowanie artykułu prasowego dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I"

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-13 14:08:26 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-13 14:10:51 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 13 marca 2018 roku
 
 
SR.042.12.2.2016                    
 
Zaproszenie do składania oferty na
opracowanie oraz opublikowanie artykułu prasowego
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579  póżn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.)
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
Opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu prasowego dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
a) rozmiar artykułu: 1/2 strony,
b) numer strony: 5
c) informacje, które powinien zawierać artykuł:
 • znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu (w tym przypadku Program Operacyjny);
 • oficjalne logo promocyjne województwa (symbol WARMIA-MAZURY wraz z hasłem reklamowym „Zdrowe życie, czysty zysk”);
 • flaga Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • herb Miasta Ełku;
 • opis projektu zawierający m.in. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę Beneficjenta;
 • opis realizowanej inwestycji;
 • zdjęcia zrobione przez Wykonawcę, w artykule mają zostać zamieszczone co najmniej 2 zdjęcia. Wykonawca przekaże zdjęcia Zamawiającemu.
 
d)Wykonawca odpowiada za napisanie artykułu, jego zredagowanie i opublikowanie;
e) tło artykułu w kolorze białym, czcionka z serii ARIAL CE, kolorowe zdjęcia oraz loga;
f) zasięg artykułu: powiat ełcki;
g) layout artykułu (ostateczna wersja artykułu wraz ze zdjęciami) musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2018 r.
 
Artykuł powinien być wykonany zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie:
 
 
III. Termin publikacji:
30 marca 2018 r.
 
IV. Oferta powinna zawierać:
      Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 114 (sekretariat) do dnia 21 marca b.r. do godz. 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu promocyjnego dotyczącego zakończenia realizacji projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I”
 
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto. 
 2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem, następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą.  Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VII. Osoba do kontaktu:
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
 
                                                                                                   PREZYDENT MIASTA
                                                                                                   Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: A. Wielgat Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 12:48:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Wielgat Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 14:08:26
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 14:10:51
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 08:19:47
Artykuł był wyświetlony: 174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu