ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych dla projektu "Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-13 13:31:33 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-13 13:34:01 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 13 marca 2018 roku
 
SR.042.11.2.2017                    
 
Zaproszenie do składania oferty na
„Opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych”
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579  póżn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.)
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
Opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż wolnostojących tablic informacyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
a) Rozmiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość), montowane na stalowym słupku trwale związanym z gruntem, wysokość słupka 2m mierzone od dolnej krawędzi tablicy do gruntu.
b) Ilość – 4 szt. (zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego)
c) Informacje, które powinna zawierać tablica:
 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
d) Tło tablicy w kolorze białym, czcionka z serii Ubuntu
 
Do wykonania tablicy powinien być zastosowany trwały materiał (co najmniej na rok czasu).
WAŻNE: Tablice nie mogą być wykonane z materiałów takich jak: PVC, pleksiglas.
 
Tablice powinny być wykonane zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
 
III. Termin realizacji zamówienia:
Do 30 marca 2018 r.
 
IV. Oferta złożona na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) powinna zawierać:
      Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
     
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 114 (sekretariat) do dnia 21 marca b.r. do godz. 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych dla projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
 
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VII. Osoba do kontaktu:
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
 
                                                                                                           PREZYDENT MIASTA
                                                                                                           Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: A. Wielgat Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 12:25:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Wielgat Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 13:31:33
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:34:01
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 08:20:57
Artykuł był wyświetlony: 179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu