ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie oraz opublikowanie artykułu promującego projekt "Teraz czas na zmiany"

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-05 10:36:18 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-05 10:39:47 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ełk, dnia 5 grudnia 2017 r.
SR. 042.3.2017
 
Zaproszeniedo składania oferty na opracowanie oraz opublikowanie artykułu promującego projekt
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn,. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty:
Opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu promującego projekt pn.: „Teraz czas na zmiany”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.
a) rozmiar artykułu: 1/2 strony,
b) numer strony: 4 lub 5 strona redakcyjna
c) elementy oraz informacje, które powinien zawierać artykuł:
  • logo Unii Europejskiej (flaga);
  • logo Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska;
  • napis: Unia Europejska;
  • napis: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
  • logo Ełku lub herb Miasta Ełku z podpisem Miasto Ełk;
  • opis projektu;
  • zdjęcie.
d) kolorowe zdjęcia oraz loga;
e) zasięg artykułu: lokalny - obejmujący powiat ełcki;
f) layout artykułu (ostateczna wersja artykułu) musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego do
20 grudnia 2017 r.
Artykuł powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi, które dostępne są na stronie www.lietuva-polska.eu  
III. Termin publikacji: 
od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.
IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 12 grudnia 2017 do godz. 15.30 osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem Opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu promującego projekt „Teraz czas na zmiany“. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto. 
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem, następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą.  Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu:
Osoba do kontaktu: Emilia Pachucka, tel. 87 732 61 21,
                                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                           ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
                                                                                                                                                                          ARTUR URBAŃSKI

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Pachucka Data wytworzenia informacji: 2017-12-05 10:31:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-05 10:36:18
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-05 10:39:47
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 08:09:47
Artykuł był wyświetlony: 263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu