ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na Zapytanie ofertowe na dostawę licencji do urządzenia zabezpieczającego sieć optyczną Elkman.pl

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-22 12:56:47 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-22 13:06:48 przez Wojciech Lipiński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 22 listopada 2017 r.
 
 
O-IT.2600.30.2017
 
 
Zaproszenie do składania ofert na Zapytanie ofertowe na dostawę licencji do urządzenia zabezpieczającego sieć optyczną Elkman.pl
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.).
 
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.
NIP: 8481825438 ; REGON: 790671076
 
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zapytanie ofertowe na dostawę licencji do urządzenia zabezpieczającego sieć optyczną Elkman.pl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
III. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni po podpisaniu umowy nie później niż 29-12-2017.
IV. Odstąpienie od realizacji zamówienia: 
Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przekracza cenę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz w przypadku odstąpienia od realizacji ww. zamówienia.
V. Termin, sposób i miejsce złożenia oferty:
1. Oferty należy złożyć w terminie: do dnia 15.12.2017 r., do godz. 15.30. Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia) wypełniony w całości, podpisany przez osobę składającą ofertę należy:
  1. złożyć w formie pisemnej,  w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 114 (sekretariat). Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę licencji do urządzenia zabezpieczającego sieć optyczną Elkman.pl” lub
  2. przesłać pocztą elektroniczną - na adres: oznaczoną w temacie jako: „Oferta na dostawę licencji do urządzenia zabezpieczającego na dostawę urządzenia zabezpieczającego sieć optyczną Elkman.pl”.
Oferty składane w formie elektronicznej muszą być przesłane wyłącznie na dedykowany adres, być w formie skanu oryginału Formularza ofertowego i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Dostawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego, do przekazania oryginału oferty, w terminie 3 dni od daty wezwania.
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto. 
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu ofertowym, następnie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
4. Od decyzji Gminy Miasta Ełk nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
  1. Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego.
VII. Osoby do kontaktu
Urząd Miasta Ełku – Biuro Informatyki
Wojciech Lipiński, tel.: 87 73 26 130, e-mail: 
 
                                                                                                                                                                           /-/ Marcin Radziłowicz
                                                                                                                                                                             Sekretarz Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Lipiński Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Lipiński Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 12:56:47
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Lipiński Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 13:06:48
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Lipiński Data ostatniej zmiany: 2017-12-18 10:31:08
Artykuł był wyświetlony: 399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu