ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

zapytanie ofertowe na realizację usługi medycznej polegającej na orzekaniu o zdolności uczniów do sportu szkolnego oraz ich kwalifikacja do klas sportowych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-22 13:35:35 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-22 13:45:42 przez Magda Modzelewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
 
 1. Zamawiający
 
Urząd Miasta Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi medycznej polegającej na orzekaniu
o zdolności uczniów do sportu szkolnego oraz ich kwalifikacja do klas sportowych. Badaniu podlegać będzie ok. 900 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku. Termin realizacji usługi do 31 października 2017 roku.
 
 • Usługa realizowana będzie, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem placówki, w gabinecie pielęgniarki na terenie: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku, Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, W szkole Podstawowej nr 5 Marii Konopnickiej w Ełku, Zespole Szkół Sportowych w Ełku, Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku, Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku, Gimnazjum nr 4 w Ełku.
 • Badaniu podlegać będą uczniowie posiadający aktualne wyniki badań.
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
Usługa polega na badaniu uczniów, którzy uprawiają sport w zakresie szerszym niż zajęcia wychowania fizycznego wynikające z podstawy programowej. Pozytywny wynik kwalifikacji ucznia jest jednoznaczny z dopuszczeniem do uczestnictwa w zajęciach rozszerzonych i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza kwalifikującego. Badania odbywać się będą na terenie szkół w gabinetach pielęgniarskich. Uczniowie zgłaszający się do badań będą posiadać, wcześniej określone przez lekarza kwalifikującego, niezbędne wyniki badań.
 
 1. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15.11.2017 roku.
 
 1. Opis przygotowania oferty
 
Oferta powinna:
- zawierać opis dotyczący pkt. 2 z opisu przedmiotu zamówienia,
- zawierać koszt przeprowadzanej kwalifikacji wobec jednego ucznia (cena brutto).
 
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
Nie dotyczy
 
 
 1. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
lub dostarczona osobiście do Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 114 (sekretariat) do dnia 02 października 2017 r. do godziny 12.00.
2. Oferta z dopiskiem: „Kwalifikacja uczniów do sportu szkolnego” – usługa medyczna”.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
 1. Ocena ofert
  1. Kryteria wyboru: najniższa cena brutto.
 
 1. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Barbara Kott pod numerem telefonu (87)73 26 166.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Magda Modzelewska Data wytworzenia informacji: 2017-09-22 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kott Data wprowadzenia do BIP 2017-09-22 13:35:35
Wprowadził informację do BIP: Magda Modzelewska Data udostępnienia informacji: 2017-09-22 13:45:42
Osoba, która zmieniła informację: Magda Modzelewska Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 11:40:43
Artykuł był wyświetlony: 7087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu