ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na „Opracowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-08 08:02:58 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-08 08:03:29 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

   
Ełk, 7 sierpnia 2017 roku
 
SR.042.5.2.2017                      
 
Zaproszenie do składania oferty na
„Opracowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej”
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.).
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
Opracowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 1. Rozmiar tablicy: 200 cm (wysokość) x 300 cm (szerokość),
 2. Tablica informacyjna ma być wolnostojąca na dwóch słupkach. Montowana 2m od powierzchni ziemi do dolnej krawędzi tablicy, wysokość całej konstrukcji 4 m. Konstrukcja i sposób mocowania do gruntu powinny zapewniać stabilność tablicy oraz uniemożliwić jej ewentualne przewrócenie.
 3. Ilość – 1 szt. (zamontowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Ełku)
 4. Informacje, które powinna zawierać tablica:
 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
e)  Tło tablicy w kolorze białym, czcionka z serii Ubuntu.
 
Do wykonania tablicy powinien być zastosowany trwały materiał (co najmniej na rok czasu).
Tablica powinny być wykonana zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
 
III. Czas realizacji:
montaż do 25 sierpnia 2017 r.
 
IV. Oferta złożona na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) powinna zawierać:
      Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 114 (sekretariat) do 14 sierpnia b.r. do godz. 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”
 
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VII. Osoba do kontaktu:
Paulina Omilianowicz, tel. 087 73 26 142, e-mail:
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Omilianowicz Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Omilianowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 08:02:58
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 08:03:29
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 15:02:50
Artykuł był wyświetlony: 238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu