ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie naboru przedstawicieli NGO do Komisji Konkursowej 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057), Prezydent Miasta Ełku zarządza, co następuje:
§ 1
 1. Ogłaszam otwarty nabór na członków komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Jedna organizacja może wskazać jedną osobę.
 3. Praca w komisji ma charakter nieodpłatny.
 4. Kandydat na członka komisji konkursowej musi spełniać łącznie poniższe warunki:
 1. być wskazanym pisemnie przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanym i prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nie może reprezentować w komisji konkursowej organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2021;
 3. spełniać przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika;
 4. złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe:
 1. pismo przewodnie opisujące kandydata i jego doświadczenie oraz kompetencje w realizacji zadań publicznych i ocenie ofert,
 2. pisemne upoważnienie macierzystej organizacji lub podmiotu do reprezentacji,
 3. oświadczenie organizacji/podmiotu o tym, że nie zamierza brać udziału w otwartych konkursach ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2021.
 1. Dokumenty zgłoszeniowe z dopiskiem „Komisja Konkursowa 2021” należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub dostarczyć osobiście w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku przy ul. Małeckich 3, pok. nr 10 lub elektronicznie z wykorzystaniem ePUAP na skrytkę /umelk/domyslna.
 2. Nabór zgłoszeń będzie trwać od 1 do 8 grudnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.
 3. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu.
 4. Rozstrzygnięcie naboru i powiadomienie o jego wynikach nastąpi najpóźniej w terminie do 11 grudnia 2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz (UM Ełk, BOP)
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-30 12:38:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Juchniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-30 12:38:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01 09:15:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »