ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skład komisji konkursowej. Opiniowanie ofert NGO w roku 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR656.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 9 grudnia 2020 r.w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2021
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057), Prezydent Miasta Ełku zarządza, co następuje:
 
§ 1
  1. W odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru na członków komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie złożona została żadna oferta.
  2. W związku z tym skład komisji konkursowej stanowić będą wyłącznie przedstawiciele organu wykonawczego samorządu miasta Ełku.
  3. Powołuję na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2021 następujące osoby:
  1. Artur Urbański     - Zastępca Prezydenta;
  2. Irena Podlecka     - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej;
  3. Małgorzata Pikus - Naczelnik Wydziału Edukacji;
  4. Aneta Ruszczyk   - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
  1. Opiniowanie ofert odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu witkac.pl.
  2. Za organizację i koordynację prac komisji konkursowej odpowiedzialne jest Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz (UM Ełk, BOP)
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-10 10:39:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Juchniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-10 10:40:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-10 10:40:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »