ˆ

Oferty Inwestycyjne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta inwestycyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

O   E Ł K U
 
CHARAKTERYSTYKA
 
Ełk jest sześćdziesięciotysięcznym miastem położonym w województwie warmińsko-mazurskim w północno-wschodniej części Polski. Jest to trzecie co do wielkości miasto województwa, a także stolica subregionu mazurskiego. Usytuowane jest na Pojezierzu Mazurskim w Krainie Wielkich Jezior i nosi miano stolicy Mazur.
 
Ełk zajmuje obszar 2105 ha, rozciąga się nad Jeziorem Ełckim (400 ha) oraz rzeką Ełk.
 
W gminie liczba pracujących na 1000 mieszkańców wynosi 232 osób i jest na poziomie średniej dla całego kraju (przewyższa wartość dla województwa warmińsko-mazurskiego). Wskazuje to na aktywność zawodową mieszkańców, co daje potencjalnym inwestorom możliwość pozyskania pracowników z lokalnego rynku pracy (nie tylko spośród bezrobotnych).
 
Stopa bezrobocia dla Powiatu Ełckiego wynosi 14,6%. Wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto w Powiecie Ełckim wynosi 3 184,73 zł – jest o 23% niższa od średniej wartości krajowej.
 
Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły zawodowe i 3 technika oraz 1 szkoła policealna. Ponadto w Ełku działają wydziały 2 szkół wyższych: Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku.
 
Oprócz walorów krajobrazowych i wielu atrakcji turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, Ełk ukierunkowany jest na dynamiczny rozwój gospodarczy oraz liczne innowacyjne przedsięwzięcia.
 
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
 
Komunikacja drogowa i kolejowa
Ełk jest ważnym węzłem komunikacyjnym: drogowym i kolejowym. Ełk w skali makroregionu jest znaczącym drogowym węzłem komunikacyjnym. Przez miasto przebiegają drogi krajowe: nr 16 do granicy z Litwą i droga krajowa nr 65 do granicy z Białorusią.
Odległości z Ełku do najbliższych dużych miast: Warszawa (230 km), Białystok (108 km), Olsztyn (151 km), Kaliningrad (191 km), Wilno (256 km), Kowno (179 km), Mińsk (387 km).
Przez Ełk przebiegają następujące linie kolejowe: nr 38 Białystok-Bartoszyce, nr 41 Ełk-Olecko, nr 219 Ełk-Olsztyn, nr 223 Ełk-Czerwonka.
 
Via Baltica i Rail Baltica
Przez miasto będą przebiegały dwie nowobudowane trasy komunikacyjne: drogowa "Via Baltica" oraz kolejowa "Rail Baltica".
Linia kolejowa Rail Baltica wraz z połączeniem drogowym Via Baltica są elementami transeuropejskiego korytarza transportowego łączącymi Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn oraz Helsinki. Linia Rail Baltica przeznaczona jest przede wszystkim do tranzytowego ruchu międzypaństwowego.
Via Baltica jako korytarz transportowy Warszawa – Budzisko, pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. To fragment drogi międzynarodowej E67, częściowo zrealizowany jako droga ekspresowa z Warszawy do Tallinna biegnąca z Polski przez Litwę, Łotwę do Estonii. Częścią trasy Via Baltica będzie nowotworzona droga ekspresowa S-61, przebiegająca przez Ostrów Mazowiecka – Łomża – Ełk – Suwałki – Budzisko, która planowana jest do włączenia w ramach sieci TEN-T.
Przebieg trasy Rail Baltica przez Ełk jest ważnym rozwiązaniem w kwestii skomunikowania krajów nadbałtyckich z centralną Polską i resztą Europy.
 
Przejścia graniczne, porty lotnicze, porty morskie
Mocną stroną miasta jest również położenie na styku szlaków prowadzących do przejść granicznych. Od granicy z Litwą Ełk dzieli ok. 90 km (przejścia w Budzisku i Ogrodnikach) , z Białorusią 139 km (przejście w Kuźnicy Białostockiej), natomiast z Rosją przejście w Gołdapi ok. 70 km i przejście w Bezledach 140 km.
Natomiast do najbliższych portów lotniczych: Szymany (130 km), Warszawa (230 km), Gdańsk (317 km), Kowno (179 km), Wilno (256 km), Kaliningrad (191 km).
Do najbliższych portów morskich: Gdańsk (317 km), Gdynia (350 km), Kaliningrad (191 km), Kłajpeda (394 km).
 
ZAINWESTOWALI U NAS
 
Po 20 latach zarówno Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, jak i Podstrefa Ełk stały się nowoczesnymi dzielnicami przemysłowymi, w których działalność produkcyjną lub usługową prowadzą przedsiębiorcy z różnych branży: od budowlanej, przez meblarską, przemysłową aż do spożywczej. Do największych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej należy zaliczyć:
 • "Porta KMI Poland" Sp. z o.o. Sp.k. (produkcja drzwi i ościeżnic – 683  pracowników),
 • "CEZAR" PP D.B. Niewiński (produkcja listew do glazury i przypodłogowych – 312 pracowników),
 • "SERWISTAL" Sp. z o.o. (branża metalowa – 289 pracowników),
 • "ECO-PROGRES" Sp. z o.o. (branża drzewna – 250 pracowników),
 • "IMPRESS DECOR POLSKA" Sp. z o.o. (produkcja papieru dla przemysłu meblowego – 205 pracowników).
Poza specjalną strefą ekonomiczną do największych działających firmy należą:
 • Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Ełku (produkcja mięsa i wyrobów mięsnych – 683  pracowników),
 • Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku Sp. z o.o. (produkcja wiązek samochodowych kabli elektrycznych – 815 pracowników),
 • Paged-Sklejka S.A. Zakład produkcji sklejek (branża drzewna – 250 pracowników).
 
GOSPODARKA
 
Miasto Ełk jest miastem przemysłowym, świadczy o tym struktura branżowa podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Ełku.
Sektory tradycyjne obecne w gminie:
 • budowlany,
 • drzewny,
 • logistyczny,
 • metalowy,
 • motoryzacyjny,
 • opakowań,
 • spożywczy.
Około 75% ełckich firm ocenia pozytywnie Ełk jako miejsce do prowadzenia działalności
gospodarczej (negatywną ocenę w tej kwestii wystawiają w głównej mierze firmy handlowe). Przedsiębiorcy wskazują, że Ełk posiada następujące atuty dla prowadzenia biznesu:
 • położenie geograficzne,
 • atrakcje turystyczne,
 • dobra komunikacja,
 • dobra promocja miasta,
 • rozwój miasta.
 
WYKAZ INSTYTUCJI OKOŁOBIZNESOWYCH
 
Instytucje okołobiznesowe w gminie:
 • Izba Gospodarcza w Ełku "Ełckie Forum Gospodarcze", 19-300 Ełk, ul. Targowa 2,
 • Warmińsko-Mazurska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, ,
 • Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, tel. +48 87 732 63 01, , http://technopark.elk.pl/
 • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ełku, tel. 87 621 69 67, ,
 
Kancelarie notarialne:
 • Notariusz Brzuzy Władysław +48 87 610 15 92, e-mail:
 • Notariusz Małgorzata Głodź-Tylutka Krystyna Sikorska-Kulesza Notariusze Spółka Cywilna, +48 87 610 04 92, e-mail: ,
 • Notariusz Gorlo Anna            , +48 87 610 22 77, e-mail: ,
 • Notariusz Jaworska Elżbieta +48 87 737 99 89, e-mail: ,
 • Notariusz Karny Edward Józef, +48 87 610 25 86, e-mail:
 
 
D L A C Z E G O   W A R T O   T U   Z A I N W E S T O W A Ć
 
PRZEWAGI INWESTYCYJNE
 
Miasto od wielu lat podejmuje działania w celu stworzenia korzystnych warunków do zakładania i prowadzenia tu własnego biznesu. W tym celu inwestorom polskim i zagranicznym oferuje nie tylko atrakcyjne tereny inwestycyjne, ale także np. ulgi podatkowe. Dobry klimat inwestycyjny sprawia, że inwestorzy rozwijają swoje przedsiębiorstwa wprowadzając na rynek m.in. nowoczesne technologie produkcyjne.
Oferowane tereny inwestycyjne są wcześniej przygotowane pod względem infrastrukturalnym w zakresie uzbrojenia w sieci kanalizacyjne, wodociągowe, teletechniczne i elektroenergetyczne, jak również budowania dróg wraz z oświetleniem.
 
W Ełku funkcjonuje Park Naukowo-Technologiczny, w którym skupione są przedsiębiorstwa działające w branżach innowacyjnych oraz oferujących zaawansowane technologicznie, produkty lub usługi. Jego utworzenie było elementem strategii poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wzrostu konkurencyjności i szeroko rozumianego ożywienia gospodarczego.
 
W pełni wyposażone i uzbrojone grunty przeznaczone pod inwestycje tereny zlokalizowane w ełckim Parku Naukowo-Technologicznym zostały włączone do Suwalskiej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na terenie strefy mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, stanowiącej pomoc regionalną z tytułu: kosztów nowej inwestycji lub kosztów nowych miejsc pracy.
 
Kierując się zasadą dobrego pierwszego kontaktu z inwestorem, gmina od 2016 r. uczestniczy w organizowanym przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projekcie, który ma na celu pilotażowe wdrożenie w urzędzie „Standardów obsługi inwestora w samorządzie”. Wynikiem tego jest powstanie w urzędzie komórki Biuro Obsługi Inwestora, w której udzielane są wszelkie oczekiwane informacje na temat oferty inwestycyjnej i wskazywane obowiązujące w urzędzie procedury.
 
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w EłkuPARK WODNY – basen sportowy i rekreacyjny, sauny suche, parowe i infra red, masaże i bicze wodne, jacuzzi, 104-metrowa zjeżdżalnia; ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk
  tel. (+48 87) 610 38 38 www.mosir.elk.pl
 • Plaża Miejska w Ełku Camping nr 62, pole namiotowe ul. Parkowa 9, 19-300 Ełk
  tel. (+48 87) 610 97 00 www.mosir.elk.pl
 • Hala Sportowo – Widowiskowa MOSiR (siłownia, sauny) ul. Św. M. M. Kolbego 11, 19-300 Ełk
  tel. 785 132 847 www.mosir.elk.pl
 • Stadion Miejski – m.in. mini golf, boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, siłownia zewnętrzna i lodowisko; ul. Piłsudskiego 27, 19-300 Ełk
  tel. (+48 87) 610 38 38 www.mosir.elk.pl
 • Park linowy ul . Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk, tel. 665 682 280 MOSiR – park linowy
 • Ścianka wspinaczkowa ul. Małeckich 1, 19-300 Ełk (Hala sportowa przy SP2), tel. 87 732 60 32, 664 428 283 SP2 – ścianka wspinaczkowa
 • Park sportowo – rekreacyjny – bieżnia o długości 400 m oraz 4 stanowiska treningowe z elementami do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych; ul. Parkowa, 19-300 Ełk
 • Park Edukacyjny Mikołaja Kopernika – park edukacyjny nawiązujący do układu planetarnego – poprzez zabawę park ma edukować dzieci i młodzież z zakresu astronomii i fizyki; ul Wojska Polskiego, 19-300 Ełk (przy ujściu rzeki Ełk)
 • Promenada - rozciąga się wzdłuż brzegu Jeziora Ełckiego położonego w samym sercu miasta. Ponad 6-cio kilometrowa ścieżka pieszo – rowerowa jest doskonałym miejscem na spacer albo na rodzinną wycieczkę rowerową czy na rolkach. Przepiękne widoki poprawiają nastrój, a odległość od ruchliwych ulic zapewni spokój i ciszę.
 • Skatepark oraz parkour – usytuowane są przy ul. Parkowej nieopodal plaży miejskiej, miejsce, w którym młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania sportowe związane m.in. z jazdą na rowerze, rolkach czy deskorolce.
 • Park Solidarności – najstarszy park w Ełku, mieści się w kwartale ulic: Armii Krajowej, 3 Maja, Mickiewicza oraz Małeckich. W parku mieści się XIX - wieczna fontanna, oraz pomniki: Michała Kajki, ku pamięci „Poległych za Wolną i Niezawisłą Polskę”, a także fragmenty istniejącego tam kiedyś pomnika Hindenburga. W parku rosną pomniki przyrody: dąb szypułkowy, buki pospolite i klon jawor.
 • Ełcka Kolej Wąskotorowa – zabytkowa Ełcka Kolej Wąskotorowa powstała w latach 1912 – 1918. Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych miasta i zarazem jedna z nielicznych nadal działających w Polsce. Będąc na stacji wąskotorowej warto też trochę pozwiedzać i obejrzeć tabor kolejowy oraz wyjątkowe Muzeum Kolejnictwa.
 • Amfiteatr Ełckiego Centrum Kultury – trzypiętrowa konstrukcja z betonu i szkła, która wznosi się na wysokość dwudziestu metrów. Scena Amfiteatru posiada dwa portale: jeden skierowany w kierunku Jeziora Ełckiego oraz drugi w stronę widowni, na której mieści się 1367 miejsc siedzących.
 • Plac Jana Pawła II – plac mieści się w centrum miasta przy rzece Ełk. Dawniej Plac Sapera. Nazwa została zmieniona po wizycie w 1999 roku w Ełku  papieża Jana Pawła II. Na placu  znajduje się pomnik patrona oraz scena koncertowa w kształcie barki, a także podświetlana w nocy fontanna i ławki parkowe.
 • Skwer z zegarem słonecznym – trzypoziomowy skwer z tarasem widokowym na Jezioro Ełckie znajduje się w samym centrum miasta. Zlokalizowany jest u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Zamkowej i Pułaskiego. Tuż pod tarasem widokowym, po kamiennej ścianie spływa zespół kaskad zakończonych oczkiem wodnym.
Więcej informacji na temat uroku miasta Ełk, atrakcji turystycznych (w tym zabytków, muzea, form aktywnego wypoczynku) czy szlaków turystycznych (piesze, rowerowe, kajakowe) można znaleźć na stronie Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Ełku http://turystyka.elk.pl/
 
 
W S P A R C I E   D L A   I N W E S T O R A
 
ZACHĘTY LOKALNE
 
W Urzędzie Miasta Ełku funkcjonuje Biuro Obsługi Inwestora, który oferuje wsparcie:
 • Przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej Miasta, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania.
 • Aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu Miasta oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie.
 • Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań Biura Obsługi Inwestora pod kątem zgodności ze strategicznymi dokumentami Miasta, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
 • Organizacja i udział w organizowanych przez Urząd działaniach promujących ofertę inwestycyjną Miasta.
 • Udzielania informacji przedsiębiorcom i inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Miasto oferty inwestycyjnej.
 • Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Miasta i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie.
 • Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie procesu inwestycyjnego.
 • Opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie Miasta.
Ponadto jako samorządowa jednostka organizacyjna Gminy Miasta Ełk funkcjonuje Park Naukowo – Technologiczny w Ełku, który pomaga nowym, innowacyjnym firmom w osiągnięciu zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku, a także wspiera procesy technologiczne. W tym celu oferuje m.in. Inkubator Przedsiębiorczości, Inkubator Technologiczny oraz platformy startowe. Park Naukowo-Technologiczny w Ełku świadczy następujące usługi dla firm:
 • Koordynacja procedur inwestycyjnych w urzędach i instytucjach, 
 • Przygotowywanie ofert, raportów, analiz i opracowań dotyczących rynku pracy, dostępnych nieruchomości, zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych informacji przydatnych w procesie inwestycyjnym, 
 • Organizacja spotkań inwestorów z władzami regionalnymi i gminnymi, 
 • Organizacja spotkań biznesowych, 
 • Udzielanie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie – Polski (zakładanie firmy system podatkowy, prawo lokalne), 
 • Gromadzenie informacji dotyczących potencjalnych form pomocy publicznej dla inwestorów  (fundusze UE, granty), 
 • Promocji gospodarczej przedsiębiorstwa – materiały promocyjne, koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie promocji gospodarczej, prowadzenie kampanii promocyjnych w Polsce i za granicą), organizacja misji gospodarczych z udziałem przedsiębiorstwa. 

Zakres oferowanego przez Park Naukowo – Technologiczny w Ełku wsparcia dla firm obejmuje:
 • Szkolenia, warsztaty, konferencje, 
 • Bazę kontaktów, 
 • Doradztwo w zakresie: własności patentowej i intelektualnej, 
 • Planowania strategicznego, 
 • Zarządzania produktem innowacyjnym, 
 • Wdrażania nowych usług i produktów, 
 • Pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów, 
 • Ocena potencjału rynkowego przedsięwzięcia, 
 • Doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu.
Przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na terenie strefy mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, stanowiącej pomoc regionalną z tytułu: kosztów nowej inwestycji lub kosztów nowych miejsc pracy. Szczegółowe zasady określa uchwała nr XXXIX.391.17 Rady Miasta Ełku z 19 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 
ZACHĘTY REGIONALNE
 
Instytucje regionalne zajmujące się wsparciem dla przedsiębiorców:
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. Teofila Noniewicza 49, 16-400 Suwałki
tel: 87 565 22 17, http://www.ssse.com.pl
 • Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
ul. Prosta 38, 11-041 Olsztyn
tel: 89 527 45 55, http://www.izbarzem.olsztyn.pl
 • Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach.
Inkubator Przedsiębiorczości
plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel: 89 535 17 80
 • Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Marka Kotańskiego 6, 10-167 Olsztyn,
tel: 513 914 689, http://oip.olsztyn.pl
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
ul. Jana Heweliusza 2, 11-041 Olsztyn,
 
Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat
e-mail:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail:
Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82 
 
ZACHĘTY KRAJOWE
 
Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32
E-mail:
 
Formy współpracy:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
tel: 22 334 98 00
 
Regulacje prawne:
Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem http://www.paih.gov.pl/prawo
 
 
 
 
K O N T A K T
 
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
 
Godziny otwarcia
poniedziałek - od godz. 8:00 do 16:00
wtorek - piątek - od godz. 7:30 do 15:30
 
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Marta Herbszt – naczelnik wydziału,
pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail:
język polski
 
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Tomasz Szymański – kierownik referatu,
pokój 234, tel. 87 732 61 55, e-mail:
Ewa Galińska – podinsektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,
pokój 235, tel. 87 73 26 135, e-mail:
język polski
 
Biuro Obsługi Inwestora
Paweł Górski – starszy specjalista ds. obsługi inwestora,
pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: ,
język polski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Górski Data wytworzenia informacji: 2016-02-18
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Górski Data wprowadzenia do BIP 2016-02-18 10:53:39
Wprowadził informację do BIP: Paweł Górski Data udostępnienia informacji: 2017-09-19 09:25:16
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Górski Data ostatniej zmiany: 2018-11-05 15:02:13
Artykuł był wyświetlony: 6048 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu