ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Marcin Radziłowicz, tel. 87 73 26 208
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Urszula Ejsmont, tel. 87 73 26 253
stanowisko ds. archiwizacji - Rozalia Jabczyńska, tel. 87 73 26 254, Agnieszka Gisztarowicz, tel. 87 73 26 251, Alicja Kowalewska tel. 87 73 26 122
pomoc administracyjna - Monika Kiełczewska, Wiesława Sędziak, tel. 87 73 26 158
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 253
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów
2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
3. Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego.
4. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
5. Przyjmowanie oświadczeń woli:
1) o wstąpieniu w związek małżeński,
2) o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeństwa (mężczyzny, kobiety, dzieci),
3) o uznaniu ojcostwa,
4) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
5) o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa.
6. Aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego.
7. Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych z ksiąg stanu cywilnego
8. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
1) odtwarzania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
2) sprostowania oczywistego błędu pisarskiego,
3) wpisania do krajowej księgi stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego za granicą,
4) uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
5) zmiany imienia i nazwiska.
9. Wydawanie postanowień:
1) w sprawie udostępnienia akt stanu cywilnego upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych w celu przeglądania,
2) na zastąpienie zaginionej lub zniszczonej księgi stanu cywilnego lub jej części odpisem.
10. Organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego.
11. Wydawanie zaświadczeń:
1) o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
2) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
3) o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego lub ich braku,
4) o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
5) o terminie zawarcia związku małżeńskiego.
12. Sporządzanie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów.
13. Sporządzanie wniosków w sprawach o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
14. Przygotowywanie jubileuszy setnych urodzin.
15. Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.
16. Przekazywanie spraw do rozstrzygnięcia sądom opiekuńczym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Kawecki Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kawecki Data wprowadzenia do BIP 2008-09-19 10:37:40
Wprowadził informację do BIP: Michał Kawecki Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 10:37:43
Osoba, która zmieniła informację: Michał Kawecki Data ostatniej zmiany: 2019-08-08 11:07:18
Artykuł był wyświetlony: 15038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu