ˆ

Wydział Świadczeń

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Świadczeń

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-09-19 10:04:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału - Joanna Rafałowska, tel. 87 73 26 150
Zastępca Naczelnika Wydziału - Anna Nowicka, tel. 87 73 26 149
ul. Piłsudskiego 6, pokój 107

Stanowisko ds. świadczeń:
Barszczewska Agnieszka, tel. 87 73 26 247
Brozio Aneta, tel. 87 73 26 146
Dobkowska Ewa, tel. 87 73 26 178
Grajewska Katarzyna, tel. 87 73 26 110
Jakubowski Karol, tel. 87 73 26 179
Kapla Anna, tel. 87 73 26 146
Kaczyńska Katarzyna, tel. 87 73 26 107
Konopka Dawid, tel. 87 73 26 148
Kryńska Anna, tel. 87 73 26 181
Kryspin Emilia, tel. 87 73 26 180
Pahl Patrycja, tel. 87 73 26 148
Sawko Aneta, tel. 87 73 26 148
Żywno Izabela, tel. 87 73 26 182
 
Pomoc administracyjna:
Antonowicz Joanna, tel. 87 73 26 179
Gwiżdż Anita, tel. 87 73 26 194
Mościcka Małgorzata, tel. 87 73 26 106
Olechnowicz Patrycja, tel. 87 73 26 181
Paczyńska Ilona, tel. 87 73 26 183
Polak Ewelina, tel. 87 73 26 106

ul. Piłsudskiego 6 pokoje 2 i 106
Telefon sala obsługi: 87 73 26 106
Do zadań Wydziału Świadczeń należy:
1. Przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, a także innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń.
2. Udzielanie informacji osobom zainteresowanym, a także ich pełnomocnikom w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych.
3. Rozpatrywanie wpływających wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, w tym uzupełnianie brakującej dokumentacji. Wprowadzanie danych z wniosków do aplikacji programu komputerowego obsługującego te świadczenia.
4. Sporządzanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych.
5. Wydawanie zaświadczeń na żądanie osób uprawnionych o wysokości pobieranych świadczeń.
6. Przeprowadzanie wywiadów, gdy w stosunku do osoby otrzymującej lub ubiegającej się o świadczenia rodzinne, wystąpią wątpliwości dotyczące faktu samotnego wychowywania dzieci.
7. Występowanie do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub aktualizacji wywiadu w sytuacjach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
8. Aktualizowanie bazy danych osobowych i adresowych świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych.
9. Stosowanie określonej w przepisach procedury postępowania w przypadku spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń wychowawczych, w których zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
10. Prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie nienależnie pobranych świadczeń:
1) wysyłanie upomnień,
2) wystawianie tytułów wykonawczych.
11. Prowadzenie spraw związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna. Sporządzanie dokumentacji do w/w składek oraz list wypłat.
12. Rejestracja wpływającej korespondencji.
13. Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
14. Sporządzanie list wypłat świadczeń oraz rozliczanie tych list.
15. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań z zakresu świadczeń zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, a także rozliczanie po zakończeniu roku kalendarzowego otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z obsługą i wypłatą świadczeń.
16. Rozpatrywanie wpływających wniosków o udzielenie pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne na podstawie rządowego programu wspierania tych osób oraz wydawanie decyzji w tym zakresie. Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w zakresie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które zostały wypłacone na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
17. Rozliczanie należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego lub zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej, w przypadku zwrotu przez dłużnika – zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
18. Przyjmowanie wniosków od osób uprawnionych o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskutecznej egzekucji.
19. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskutecznej egzekucji, w tym:
1) przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbieranie od niego oświadczenia majątkowego,
2) zobowiązywanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy,
3) informowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
4) w przypadku braku współpracy dłużnika alimentacyjnego, składanie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w przepisach Kodeksu Karnego oraz kierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem zmierzających do ustalenia
i przekazania komornikowi sądowemu wszelkich informacji mogących pomóc w egzekucji,
6) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
20. Wydawanie decyzji dłużnikom alimentacyjnym w sprawie:
1) udzielenia ulg w spłacie zadłużenia,
2) uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Kawecki Data wytworzenia informacji: 2008-09-19 10:04:36
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kawecki Data wprowadzenia do BIP 2008-09-19 10:04:36
Wprowadził informację do BIP: Michał Kawecki Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 10:04:46
Osoba, która zmieniła informację: Michał Kawecki Data ostatniej zmiany: 2018-01-03 13:17:11
Artykuł był wyświetlony: 23210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu