ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Tęczowej

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-26 08:07:04 przez Ilona Paczyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 26.03.2021 r. - 19.04.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości oznaczonej w obrębie 2 - Ełk 2 miasta Ełku jako działka nr 1432/12 o pow. 0,0600 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Według operatu ewidencji gruntów działka nr 1432/12 oznaczona jest jako użytek gruntowy R –grunty orne klasy V. Kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta, teren działki ogólnie równy. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Nie posiada urządzonego wjazdu na posesję. Na terenie działki zakrzaczenia i drzewa. Według treści mapy zasadniczej przez działkę nie przebiegają sieci uzbrojenia technicznego terenu. Uzbrojenie w pasie drogowym ulic : wodociągowa, kanalizacja deszczowa, gazowa, teletechniczna.
Dostęp do dróg publicznych – ul. gen. W. Sikorskiego i ul. Tęczowej, dla sprzedawanej działki nr 1432/12 odbywać się będzie na zasadzie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu najkrótszą drogą przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Ełk uregulowaną w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5 oznaczoną jako działka nr 1432/13 o pow. 0,0735 ha. Z tytułu ustanowienia służebności dla będącej przedmiotem sprzedaży działki nr 1432/12 ustalona została kwota jednorazowego wynagrodzenia w wysokości 1.300,00 zł netto, która zostanie powiększona o podatek VAT, ustalony według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy.
Potencjalny nabywca działki nr 1432/12 będzie miał możliwość wydzierżawienia sąsiedniej działki gruntu oznaczonej w obrębie 2 - Ełk 2 miasta Ełku nr 1432/13 przylegającej do przedmiotowej nieruchomości od strony północnej, wschodniej i południowo-wschodniej.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „Ełk – Sikorskiego”, uchwalonym uchwałą nr III.26.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 r., poz. 871, nieruchomość położona na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 1432/12, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN,U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802).
Cena nieruchomości: 94.000,00 netto (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), do której doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Potencjalny nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży pokryje koszty: sporządzenia operatów szacunkowych w kwocie 440,00 zł, podziału geodezyjnego w kwocie 1160,00 zł, wydania wypisu oraz wypisu i wyrysu geodezyjnego w kwocie 300,00 zł, jednorazowej opaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu w kwocie 1300,00 zł.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 234, tel. 87 7326232, 877326119, 877326236.
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

  • wykaz (PDF, 1.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-03-26 08:06:19 | Data wytworzenia informacji: 2021-03-26

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Paczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-26 08:05:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Paczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-26 08:07:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Paczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16 09:55:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony