ˆ

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ewidencje i rejestry Urzędu Miasta Ełku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-09-23 11:04:38

Ewidencje i rejestry Urzędu Miasta Ełku

 
Ewidencje Urzędu Miasta Ełku:

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Referat Lokalowy Wydziału Mienia Komunalnego

Ewidencja szkół niepublicznych
      ewidencję prowadzi Wydział Edukacji
 
Obiektów świadczących usługi hotelarskie
      ewidencję prowadzi Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Pracowników Urzędu      
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny - Biuro Organizacji Pracy - stanowisko ds. kadr

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny - Biuro Organizacji Pracy - stanowisko ds. kadr

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Biuro Kontroli, Audytu i Jakości

Sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie miasta 
      ewidencję prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, lokali użytkowych na terenie miasta
      ewidencję prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Wydanych upoważnień i pełnomocnictw
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny - Biuro Organizacji Pracy - stanowisko ds. kadr
 
Rejestry Urzędu Miasta Ełku:

Postanowień, oświadczeń, apeli
      rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta

Psów uznanych za agresywne
      rejestr prowadzi Wydział Mienia Komunalnego

Rejestr Instytucji Kultury Miasta Ełku:
      rejestr prowadzi: Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
      rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Rejestr mieszkańców
      rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Rejestr nieruchomości gminnych oddawanych w dzierżawę i użyczenie
      rejestr prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr nieruchomości gminnych oddanych w trwały zarząd
     rejestr prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr przedpoborowych
      rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny - Biuro Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
 
Rejestr wydanych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i nabycia przez użytkowników wieczystych prawa własności
      rejestr prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
      rejestr prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy
      rejestr prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego

Rejestr zamieszkania cudzoziemców
      rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Rejestr zezwoleń na prowadzenie przez przedsiebiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystościciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miats Ełk
      rejestr prowadzi Wydział Mienia Komunalnego

Rejestr zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Ełk
      rejestr prowadzi Wydział Mienia Komunalnego

Rejestr zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Ełk
      rejestr prowadzi Wydział Mienia Komunalnego

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Ełk
      rejestr prowadzi Wydział Mienia Komunalnego

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
      rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
      rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
      rejestr prowadzi Wydział Edukacji
 
Umów i zleceń Urzędu Miasta
      rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny - Biuro Organizacji Pracy - stanowisko ds. organizacyjnych 

Uchwał Rady Miasta Ełku
      rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta

Wyborców
      rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Zarzadzeń Prezydenta Miasta Ełku 
      rejestr prowadzi Biuro Prezydenta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Kawecki Data wytworzenia informacji: 2008-09-23 11:04:38
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kawecki Data wprowadzenia do BIP 2008-09-23 11:04:38
Wprowadził informację do BIP: Michał Kawecki Data udostępnienia informacji: 2008-09-23 11:04:45
Osoba, która zmieniła informację: Michał Kawecki Data ostatniej zmiany: 2016-10-11 12:22:02
Artykuł był wyświetlony: 15232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu