ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Inicjatywa lokalna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Inicjatywa Lokalna, czyli jak mieszkańcy mogą współpracować z samorządem z pożytkiem dla innych?

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu miasta Ełku z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Zakresy zadań możliwych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury.

2. Zadania w zakresie działalności charytatywnej.

3. Zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4. Zadania w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

5. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
6. Zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
 
7. Zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 
8. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
9. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 
10. Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
11. Zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 
12. Zadania w zakresie rewitalizacji.
 
Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu. Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów/rzeczy niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych. Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy. Każdy ma prawo korzystać nieodpłatnie z rezultatów realizacji inicjatywy lokalnej.
 
Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej moga złożyć: mieszkańcy bezpośrednio lub mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem spółdzielni socjalnych.
 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.), tel. 87 732 61 85, 86, 87, e-mail: .
 
Inicjatywa lokalna jest uregulowana w rozdziale 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
W załączeniu: Uchwała Rady Miasta Ełku w sprawie inicjatywy lokalnej, wzór wniosku oraz wzór listy poparcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Juchniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-14 12:49:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Sondej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-14 12:53:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-20 14:49:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »