ˆ

Program Rewitalizacji Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2016-03-02 12:04:04 przez Andrzej Lemieszonek

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Ełku
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z:
 
projektem Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 
 
I. Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:
Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju, ul. Piłsudskiego 6, 19-300 Ełk, pokój nr 103 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (poniedziałek w godzinach od 800 do 1600, od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530) tel. 87/73 26 132. Ponadto zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku, zakładka „Strategie, raporty, opracowania”, pod-zakładka „Program Rewitalizacji Ełku”.
 
II. Możliwość składania uwag i wniosków:
Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków. 
 
III. Termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 10 marca 2016 r. do 4 kwietnia 2016 r.
w jednej z następujących form:
  • przekazanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), przekazanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego (skan) przy pomocy narzędzi teleinformatycznych,
  • ustnie do protokołu, bezpośrednio w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie  się 23 marca 2016 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.
 
IV. Organ właściwy do rozpatrywania uwag i wniosków
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ełku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Lemieszonek Data wytworzenia informacji: 2016-03-02
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Lemieszonek Data wprowadzenia do BIP 2016-03-02 12:04:01
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Lemieszonek Data udostępnienia informacji: 2016-03-02 12:04:04
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2017-07-14 07:58:15
Artykuł był wyświetlony: 1333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu