ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA EŁKU W ROKU 2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Ełku w 2017 roku.
 
BK.152.2018
 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014, poz. 1195 z późn. zm.) przedstawiam zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Ełku w 2017 roku. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 2 petycje.
 
1. Petycja w sprawie zanknięcia przejścia przy budynku komunalnym przy ul. Pięknej 9 w Ełku.
Data wpływu petycji: 21 marca 2017 roku.
Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 25 maja 2017 roku Nr BK.152.1.2017 Prezydent Miasta Ełku udzielił odpowiedzi. Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.
 
2. Petycja w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach komunikacji miejskiej.
Data wpływu petycji: 20 września 2017 roku.
Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 11 grudnia 2017 roku Nr BK.152.2.2017 Prezydent Miasta Ełku udzielił odpowiedzi. Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.
 
 
 
Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Pawluczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-29
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pawluczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-29 12:24:36
Wprowadził informację do BIP: Jakub Rybakiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-29 12:24:41
Osoba, która zmieniła informację: Jakub Rybakiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-29 12:24:41
Artykuł był wyświetlony: 891 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja - przyznanie prawa do ulg w przejazdach komunikacji miejskiej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Pawluczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-06
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pawluczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-06 15:24:37
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pawluczyk Data udostępnienia informacji: 2017-11-06 15:35:27
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pawluczyk Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 14:04:10
Artykuł był wyświetlony: 1080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA EŁKU W ROKU 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Ełku w 2016 roku.
 
BK.152.2017
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014, poz. 1195 z późn. zm.) przedstawiam zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Ełku w 2016 roku. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 4 petycje.
 
1. Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” w rodzinne miejsce zabaw – edycja 2016.
Data wpływu petycji: 11 kwietnia 2016 roku.
Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 8 czerwca 2016 roku Nr BK.152.1.2016 Prezydent Miasta Ełku udzielił odpowiedzi. Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.
 
2. Petycja w sprawie zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.
Data wpływu petycji: 20 kwietnia 2016 roku.
Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 8 czerwca 2016 roku Nr BK.152.2.2016 Prezydent Miasta Ełku udzielił odpowiedzi. Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.
 
3. Petycja w sprawie utworzenia „biblioteczki samorządowca”.
Data wpływu petycji: 22 kwietnia 2016 roku.
Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 8 czerwca 2016 roku Nr BK.152.3.2016 Prezydent Miasta Ełku udzielił odpowiedzi. Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.
 
4. Petycja w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku przy ulicy Św. Maksymiliana Kolbego.
Data wpływu petycji: 29 listopada 2016 roku.
Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 30 grudnia 2016 roku Nr BK.152.4.2016 Prezydent Miasta Ełku udzielił odpowiedzi. Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.
 
 
Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Pawluczyk Data wytworzenia informacji: 2017-06-13
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pawluczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-06-13 14:20:47
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pawluczyk Data udostępnienia informacji: 2017-06-13 14:21:38
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pawluczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-13 14:21:38
Artykuł był wyświetlony: 1725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja w sprawie zamknięcia przejścia przy budynku komunalnym przy ul. Pięknej 9 w Ełku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr petycji / sprawy BK.152.1.2017
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu  
W sprawie Petycja w sprawie zamknięcia przejścia przy budynku komunalnym przy ul. Pięknej 9 w Ełku
Data złożenia  21.03.2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Pawluczyk Data wytworzenia informacji: 2017-05-05
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pawluczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-05-05 13:00:34
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pawluczyk Data udostępnienia informacji: 2017-05-05 13:06:33
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pawluczyk Data ostatniej zmiany: 2017-06-13 14:15:15
Artykuł był wyświetlony: 1693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr petycji / sprawy BK.152.4.2016
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu  
W sprawie petycja w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe 
Data złożenia  28.11.2016

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Pawluczyk Data wytworzenia informacji: 2016-12-13
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pawluczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-12-13 10:21:59
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pawluczyk Data udostępnienia informacji: 2016-12-13 10:28:41
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pawluczyk Data ostatniej zmiany: 2017-01-03 10:14:27
Artykuł był wyświetlony: 1777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.
 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale "Wolności i prawa polityczne", w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.
Obowiązujące od 6 września 2015 r. przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014r.) określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
 
Petycję adresowaną do Prezydenta Miasta Ełku lub Urzędu Miasta Ełku (z dopiskiem "Petycja") składamy:
  • Korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ełku ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk – z dopiskiem "Petycja"
  • Pocztą elektroniczną:
- na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu:
W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP),
- na adres poczty elektronicznej urzędu za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP)
  • Osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku
    w poniedziałki w godzinach 8-16, od wtorku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Pawluczyk Data wytworzenia informacji: 2015-09-11
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pawluczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-09-11 11:08:11
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Dąbrowski Data udostępnienia informacji: 2015-09-11 11:09:56
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Dąbrowski Data ostatniej zmiany: 2015-09-11 14:13:23
Artykuł był wyświetlony: 2235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw-edycja 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr petycji / sprawy BK.152.1.2016
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Szulc-Efekt sp. z o.o.; Organizator konkursu "Podwórko NIVEA" GPD Agency Sp. z o.o.
W sprawie petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw-edycja 2016
Data złożenia   11.04.2016

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Pawluczyk Data wytworzenia informacji: 2016-06-07
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pawluczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-06-07 11:02:52
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pawluczyk Data udostępnienia informacji: 2016-06-07 14:59:00
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pawluczyk Data ostatniej zmiany: 2016-06-30 14:28:27
Artykuł był wyświetlony: 2117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja w sprawie zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr petycji / sprawy BK.152.2.2016
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Szulc-Efekt sp. z o.o.;
W sprawie petycja w sprawie zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta
Data złożenia  20.04.2016

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Pawluczyk Data wytworzenia informacji: 2016-06-07
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pawluczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-06-07 11:13:05
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pawluczyk Data udostępnienia informacji: 2016-06-07 14:59:27
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pawluczyk Data ostatniej zmiany: 2016-06-13 12:16:00
Artykuł był wyświetlony: 2134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja w sprawie utworzenia "biblioteczki samorządowca"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr petycji / sprawy BK.152.3.2016
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Szulc-Efekt sp. z o.o.
W sprawie petycja w sprawie utworzenia "biblioteczki samorządowca"
Data złożenia  22.04.2016

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Pawluczyk Data wytworzenia informacji: 2016-06-07
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pawluczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-06-07 11:19:30
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pawluczyk Data udostępnienia informacji: 2016-06-07 15:00:00
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pawluczyk Data ostatniej zmiany: 2016-06-13 12:21:02
Artykuł był wyświetlony: 2165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA EŁKU W ROKU 2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1195), poniżej została zamieszczona zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Ełku w 2015 roku.
 
W 2015 roku do Prezydenta Miasta Ełku wpłynęła 1 petycja.
 
Przedmiotem petycji było podjęcie przez Oficjalny Serwis Internetowy Gminy/Miasta współpracy z Wnioskodawcą, w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej – szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców - poprzez zamieszczenie na stałe zakładki o nazwie „Kącik Przedsiębiorcy” i umieszczenie na stałe baneru serwisu Mikroporady.pl wraz z linkiem. Petycja wpłynęła w dniu 4 grudnia 2015 roku. Rozpatrzona została w dniu 15 grudnia 2015 roku.
W zawiadomieniu o sposobie załatwienia petycji poinformowano Wnioskodawcę, że na stronie Miasta Ełku została zamieszczona zakładka o nazwie „Kącik Przedsiębiorcy”, która zawiera link do kącika przedsiębiorcy w serwisie Mikroporady.pl.
 
Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.
 
 
Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Pawluczyk Data wytworzenia informacji: 2016-06-30
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pawluczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-06-30 14:26:06
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pawluczyk Data udostępnienia informacji: 2016-06-30 14:27:31
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pawluczyk Data ostatniej zmiany: 2016-06-30 14:27:31
Artykuł był wyświetlony: 1934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu